Crosses

Yong Seng Vang

March 15, 1940 ~ January 31, 2020 (age 79)

Obituary

Yong Seng Vang, 79 of Gentry, Arkansas passed away Friday, January 31, 2020 at the Legacy Village Circle of Life in Bentonville.

Yong was born on March 15, 1940 in Chieng Khouag, Laos, a son of Nhia Thao Vang and Chia Lor Vang. He was a farmer, a member of the Northwest Arkansas Hmong Alliance Church and enjoyed hunting and fishing.

He is survived by one son, Doua Vang of Gentry; one daughter, Melinda Vang of St. Paul, Minnesota; one brother, Xia Mao Vang of Kansas City, KS; three sisters, See Vang of Kansas City, KS, Ze Vang of St. Paul, Minnesota and Blia Vang of Laos; eleven grandchildren and 2 great grandchildren.

Funeral services will be Saturday, February 22, 2020 through Monday, February 24, 2020, starting at 8:00am each day. Burial will be held at the Oak Hill Cemetery on Monday, February 24, 2020 at 10:00am under the direction of the Backstrom-Pyeatte Funeral Home of Siloam Springs.

 

Yong Seng Vang, 79 ntawm Gentry, Arkansas tau tag sim neej rau hnub Friday, Lub Ib Hlis 31, 2020 ntawm Legacy Village Circle ntawm lub zos nyob hauv Bentonville.

Yong Seng was born on March 15, 1940 in Chieng Khouag, Nplog Teb, nws txiv yog Nhia Thoj Vang and Chia Lor . Nws yog neeg ua liaj ua teb, yog tus tswv cuab ntawm Northwest Arkansas Hmong Alliance Church thiab nyiam yos hav zoov thiab nuv ntses.

Nws muaj tug tub, Doua Vang ntawm Gentry; ib tug ntxhais, Melinda Vang ntawm St. Paul, Minnesota; ib tug kwv tij, Xia Mao Vang ntawm Kansas City, KS; peb tug muam, See Vang ntawm Kansas City, KS, Ze Vang ntawm St. Paul, Minnesota thiab Blia Vang ntawm Nplog teb. Nws muaj kaum ib tug xeeb ntxwv thiab 2 great grandsons.

Lub nteeg yog hnub Saturday, Ob Hlis 22, 2020 txog Monday, Lub Ob Hlis 24, 2020, pib thaum 8:00 teev sawv ntxov txhua hnub. Qhov chaw sam sab nyob rau ntawm Oak Hill Tojntxas Hnub Monday, Lub Ob Hlis 24, 2020 thaum 10:00 sawv ntxov nyob rau kev coj ntawm Backstrom-Pyeatte Pam Tuag Tsev ntawm Siloam Springs.

To send flowers to the family or plant a tree in memory of Yong Seng Vang, please visit our floral store.


Services

Funeral Service
Saturday
February 22, 2020

8:00 AM
Backstrom-Pyeatte
1401 E Main Street
Siloam Springs, AR 72761

© 2020 Backstrom-Pyeatte. All Rights Reserved. Funeral Home website by CFS & TA